"Jeżdżą latają pływają"

W celu zakupu prosimy o e-mail

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJĘ JĘZYKOWĄ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM "JEŻDŻĄ LATAJĄ PŁYWAJĄ".

 

ĆWICZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ:
Zadania te służą kształtowaniu kompetencji językowej w zakresie rozumienia i nadawania mowy oraz budowaniu struktur zdaniowych. Ćwiczenia mogą być realizowane podczas terapii logopedycznej, psychologicznej, a także na zajęciach pedagogicznych oraz na lekcjach języka angielskiego.

 

Zestaw zawiera:

  • 4 duże plansze z pojazdami latającymi, jeżdżącymi i pływającymi,

  • kartoniki ze zdaniami do pocięcia,

  • 28 małych kartoników z wizerunkami lalki, pajaca i misia.

 

Postaci można układać na dużych planszach zgodnie z wylosowanym lub wybranym zdaniem/poleceniem. Kartoniki ze zdaniami służyć mogą jako podpis do obrazka. Z pojedynczych słów zawartych na kartonikach można układać zdania, dzięki którym wspomagamy proces tworzenia struktur zdaniowych oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem języku polskim lub angielskim.

 

Pytania do zadania:

 

Kto płynie….(statkiem)?

Czym płynie….(miś)?

Co robi miś?

Które pojazdy pływają?

Jakiego koloru jest….(rakieta)?

Kto jedzie…(traktorem)?

Czym jedzie….(lalka)?

Co robi lalka?

Które pojazdy jeżdżą?

Kto leci….(rakietą)?

Czym leci….(pajac)?

Co robi pajac?

Które pojazdy latają?

 

ĆWICZENIA SEKWENCYJNE – RYTMY:
Ćwiczenia sekwencji wpływają na strukturalizowanie języka mówionego i pisanego w trakcie rozwoju funkcji poznawczych i mowy u dziecka. Sekwencja jest ciągiem obrazków, stanowiących uporządkowaną formę z zachowaniem określonych reguł. W niej mogą powtarzać się pewne struktury złożone z dwóch lub trzech elementów (np. miś, lalka, pajac). Zestaw zawiera 3 rodzaje postaci (misie, lale, pajace) dzięki którym można układać dowolne wzory sekwencji.

 

Facebook