Bilaterlana Integracja–program terapeutyczny18-19-20 09 2020r.

TERMIN: 18/19/20 2020r.

CZAS TRWANIA: 32 godz dydaktycznych

ROZPOCZĘCIE : 9.00

MIEJSCE : Łódź

CENA: 2200 zł

ILOŚĆ OSÓB: 20

 

DLA KOGO: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania zintegrowanego, pedagogów wspierających, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutow integracji sensorycznej, psychologów, logopedów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi, które mają problemy z : zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

 

Do kogo skierowany jest program Bilateralnej Integracji (BI)?

 

Jest to program zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

 

Bilateralna Integracja - program terapeutyczny (32h)

bardzo duża ilość ćwiczeń ( około 400) pozwalająca na indywidualne podejście do pacjenta

uczestnik może pracować indywidualnie i grupowo

każdy sam układa program terapii w oparciu o wskazówki z kursu

terapeuta ma obowiązek uczestniczyć po roku w dwudniowej superwizji ( jej cena wacha się w zależności od liczby uczestników), która jest dalszym etapem szkolenia i daje możliwość poznania jeszcze większej ilości ćwiczeń i zapoznaniem się z najnowszymi badaniami oraz wiadomościami na tematy związane z bilateralną integracją ( np. na temat mózgu)

prawo do wykonywania pełnej diagnozy i pisania raportów z oceny procesów ruchowych

uczestnik dostaje certyfikat i zostaje terapeutą BI

ma prawo posługiwać się logo BI

możliwość dalszego rozwoju np zdobycie tytułu trenera programu szkolnego ( trener może prowadzić szkolenia - program szkolny) lub ukończenie BMT ( program przeznaczony do pracy w ramach wychowania fizycznego kiedy będzie już w Polsce)

każda osoba która jest certyfikowanym terapeutą ma prawo być na stronie Akademii Bilateralnej Integracji ( ruszy na jesieni)

 

PROGRAM

Dzień I 9.00-17.45

9.00 – 12.00 Podstawy teoretyczne bilateralnej integracji półkul mózgowych i jej znaczenie dla naszego funkcjonowania – 4 godziny dydaktyczne

12.15 – 13.00 Wczesna interwencja mająca na celu poznanie własnego ciała – 1 godzina dydaktyczna

13.00 – 14.30 Ćwiczenia – 2 godziny dydaktyczne

14.45 – 16.15 Podstawowe struktury ćwiczeń bilateralnej integracji – 2 godziny dydaktyczne

16.15 – 17.45 Ćwiczenia – 2 godziny dydaktyczne

 

Dzień II 9.00 – 18.00

9.00 – 9.45 Czym zajmuje się bilateralna integracja – 1 godzina dydaktyczna

9.45 – 10.30 Problemy z przekraczaniem linii środkowej– 1 godzina dydaktyczna

10.45 – 13.00 Ćwiczenia – 3 godziny dydaktyczne

13.00 – 14.30 Podstawy ruchów naprzemiennych – 2 godziny dydaktyczne

14.45 – 15.30 Ćwiczenia – 1 godzina dydaktyczna

15.45 – 18.00 Ćwiczenia – 3 godziny dydaktyczne

Dzień III 9.00 – 16.45

9.00 – 12.00 Bilateralna integracja i jej wpływ na zdolności manualne – 4 godziny dydaktyczne

12.15 – 13.00 Ćwiczenia – 1 godzina dydaktyczna

13.00 – 15.15 Diagnoza teoria i praktyka – 3 godziny dydaktyczne

15.15 – 16.45 Układanie programu bilateralnej integracji – 2 godziny dydaktyczne

 

Prowadzący:

Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Współprowadzący:

Tomasz Śliwowski – absolwent wydziału filologii angielskiej UW, doktorant w Instytucie Anglistyki UW, wieloletni tłumacz oraz konsultant merytoryczny szkoleń i publikacji z zakresu terapii neurorozwojowych, terapeuta Bilateralnej Integracji, terapeuta neurorozwoju wg metody INPP, terapeuta metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansen IAS.

 

 

W cenie szkolenia otrzymają Państwo: zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały oraz catering ( w mailu należy podać preferencje żywnościowe danie mięsne czy wegetariańskie).

 

Zapisy na kurs należy przesyłać pod adres mailowy szkolenia@proprio.pl w tytule nazwa kursu. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr kontaktowy, wykonywany zawód/stanowisko, dane do faktury.

Rezerwacją miejsca jest

Wpłata zaliczki w kwocie 200 zł należy uiścić w ciągu 10 dni od przesłania zgłoszenia. Można od razu wpłacać pełną kwotę.

 

W przypadku wpłacenia zaliczki pozostałą część kwoty należy uiścić do 1 listopada 2019r .

 

nr konta na pw w tytule temat szkolenia, imię i nazwisko

 

UWAGA !!!!

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu zaliczka nie zostanie zwrócona ( koszty organizacyjne)

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie poniżej 2 tygodni od rozpoczęcia kursu organizator pobiera 50% wartości szkolenia. Koszty związane z umowami osób prowadzących.

Nie pojawienie się na szkoleniu wiąże się z utratą kosztów.

 

Facebook