Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym 28,06,.2020

TERMIN: 28,06.2020 r

CZAS TRWANIA: 8 godz dydaktycznych

ROZPOCZĘCIE : 10.00 – 16.00

MIEJSCE : Łódź ( szczegóły będą podane w późniejszym terminie)

CENA: 350 zł

DLA KOGO: terapeuci SI, terapeuci wwr, psycholodzy, logopedzi, rodzice, fizjoterapeuci. Studenci studiów psychologicznych, pedagogicznych, fizjoterapii. Wszyscy zainteresowani profilaktyką, jak i wsparciem terapeutycznym dzieci.

 

PROGRAM:

1. Składowe procesu oceny diagnostycznej.

2. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

3. Ocena diagnostyczna w zakresie rozwoju, kontroli oraz regulacji posturalnego napięcia mięśniowego. Testy czynnościowe.

4. Ocena diagnostyczna w zakresie odbioru oraz modulacji bodźców z sensorycznych systemów bazowych – rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym, konsekwencje przeciążenia bodźcami.

5. Analiza oraz interpretacja wyników prób diagnostycznych w ujęciu neurorozwojowym.

6. Alternatywne sposoby oceny diagnostycznej dziecka.

7. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.

8. Tworzenie planu terapii w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów SI – cele główne i poboczne.

 

PROWADZĄCA

mgr Izabela Gelleta - specjalistka rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeutka metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog, wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z małymi dziećmi.

 

W cenie szkolenia otrzymają Państwo: zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały.

Zgłoszenia

szkolenia@proprio.pl w tytule ocena diagnostyczna

proszę przesłać : nr kontaktowy, dane do faktury, wykonywany zawód.

Nr konta zostanie przesłany po wpisaniu uczestnika na listę.

 

Facebook